5 biljoner dollar blir fossilfria – divesteringsrörelsen har fördubblats

Kvinna vid protest för Fossil Free
Foto: Kamyar Adl / Flickr

Divesteringsrörelsen har blivit dubbelt så stor på bara ett år. 688 institutioner, med sammanlagda tillgångar värda 5 biljoner dollar, har hittills lovat att sälja av sina innehav i kol, olja och gas.

Fem biljoner dollar. 5 000 000 000 000, alltså femtusen miljarder. Så mycket pengar förfogar de 688 institutioner världen över som hittills har lovat att divestera sina innehav från kol, olja och gas. Det här visar en rapport från Arabella Advisors (pdf).

Sedan förra året har divesteringsrörelsen fördubblats. Fossil Free-kampanjen startade på universitetscampus i USA för inte så många år sedan, och har snabbt vuxit till en global rörelse. Kampanjen har funnits i Sverige i tre år och är nu etablerad över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder.

När vi går in i de sista veckorna av 2016, det varmaste året i historien, är framgången för divesteringsrörelsen omöjlig att förneka. Inför allt intensivare klimatpåverkan, och med bakåtsträvande och anti-klimat-regeringar som Trumps administration, är det viktigare än någonsin att våra institutioner – speciellt på lokal nivå – träder fram och frigör sig från fossilindustrin, säger May Boeve på 350.org som driver kampanjen Fossil Free i ett pressmeddelande.

Institutionerna som lovat att divestera kommer från 76 olika länder och vitt skilda sektorer. Det är allt ifrån universitet och trossamfund till banker och hela städer. I Sverige har bland annat Svenska kyrkan, Örebro, Uppsala, Malmö och Stockholms kommuner, Stockholms Universitet och Chalmers Tekniska Högskola divesterat. Andra exempel är Olso, Guardian Media Group, Rockefeller Brothers Fund, British Medical Association och World Council of Churches.

Pensionsfonder och försäkringsbolag är två andra stora grupper som kommit igång med att divestera. En anledning till det är den ekonomiska risk det innebär att investera i fossil energi när världen bestämt sig för att hålla sig under två graders uppvärmning. EU har dessutom nyligen röstat igenom nya regler för pensioner som bland annat innebär att investeringar ska ta hänsyn till miljöproblem och klimatrisker samt att investeringarna ska bli mer transparenta.

Divestering från fossila bränslen har blivit en mainstream-rörelse med fem biljoner dollar eftersom våra institutioner och samhällen vet att vi behöver ett snabbt och rättvist skifte bort från den fossila ekonomin. Men många institutioner är alldeles för långsamma. Det är därför vi kommer att agera över hela världen i maj 2017 genom global mobilisering, för att belysa fossilindustrins påverkan och trappa upp uppmaningen till regeringar och institutioner att divestera, säger Yossi Cadan på 350.org.

Miljö online2

Liknande artiklar