EU närmar sig en stärkning av utsläppshandeln

Tyska kolkraftverk
Foto: Greenpeace

Europaparlamentets miljöutskott har röstat igenom nya förslag för att stärka den urholkade handeln med utsläppsrätter. Om förslagen blir verklighet kan utsläppshandeln åter bli ett viktigt internationellt klimatverktyg.

EU:s kraftigt kritiserade handel med utsläppsrätter EU ETS kan vara på väg att reformeras. Miljöutskottet i Europaparlamentet har efter utdragna förhandlingar antagit tre förslag som ska stärka handelssystemet, skriver tankesmedjan Fores i ett pressmeddelande.

  • Den årliga minskningstakten av utsläppsrätter skärps, från EU-kommissionens förslag om 2,2 procent till 2,4 procent.
  • Från 2019 och fyra år framåt flyttas 24 procent av överskottet på utsläppsrätter årligen till marknadsstabilitetsreserven MSR, som ska se till att priset på utsläppsrätterna inte sjunker för mycket.
  • 800 miljoner utsläppsrätter i MSR skrotas år 2021.

Förslaget ligger nu på ministerrådets bord. Deras godkännande är nödvändigt för att en kraftfullare utsläppshandel ska bli verklighet.

Förtroendet för utsläppshandeln är på väg att urholkas. […] Det finns tyvärr en risk att ministerrådet kommer att vara mer försiktigt och att det som idag föreslagits av miljöutskottet inte blir verklighet. Här har svenska regeringen ett viktigt uppdrag, att tillsammans med likasinnade i EU göra sitt yttersta för att stärka utsläppshandeln, säger Fores klimatpolitiske analytiker Daniel Engström Stenson.

Sveriges regering ställer sig positiva till kraftiga åtstramningar av utsläppshandeln. Klimatminister Isabella Lövin (MP) säger till SvD:

Utsläppssystemet omfattar 45 procent av hela EU:s utsläpp, det är den stora elefanten i rummet. Men i dagsläget kostar det lika mycket som en stor kaffe latte på Arlanda att släppa ut ett ton koldioxid. Det är bokstavligt talat kaffepengar för företagen.

EU ETS är ett marknadsbaserat system som bygger på tillgång och efterfrågan. Ett utsläppstak som successivt sänks avgör hur många utsläppsrätter de berörda företagen och industrierna får använda. Företagen kan köpa utsläppsrätter av varandra så länge det totala antalet utsläppsrätter håller sig under taket. Systemet var vid införandet 2005 tänkt att bli EU:s viktigaste verktyg för att minska utsläppen av växthusgaser, men har kritiserats för att vara effektlöst.

Allt för många utsläppsrätter i omlopp har drivit ned priset till skrattretande nivåer. I dagsläget kostar det knappt femtio kronor att släppa ut ett ton koldioxid. Många hoppas nu att miljöutskottets nya förslag ska motverka de låga priserna, och därmed tvinga marknadsaktörerna att minska utsläppsstakten.

Miljö online2

Liknande artiklar