Flera nya miljöord under 2016

Foto: Pixabay

Matsvinnsbutik, cirkulär ekonomi och lånegarderob. Vart sjunde ord på Språkrådets och Språktidningens lista över nyord 2016 har kopplingar till miljö. 

Varje år väljer Språkrådet och Språktidningen ut ett antal nya ord som säger något om året som gått. De kan därmed ta tempen på det svenska samhället och vilka språkliga trender som rått. 2016 års lista verkar – förutom ekonomi och genus – till stor del handla om miljö. Inte mindre än sex miljörelaterade ord har tagit plats på den 43 ord långa listan.

• Ekodukt – bro som håller ihop ekosystemet på ömse sidor om en väg och gör det möjligt för vilda djur att passera.

• Cirkulär ekonomi –  uttryck för ekonomiska modeller i ett företag, samhälle eller en organisation, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer.

• Förpackningsfri – som säljs utan förpackning.

• Lånegarderob – ställe där man kan låna kläder i stället för att köpa dem.

• Matsvinnsbutik – livsmedelsaffär där varor som annars skulle kasseras säljs till låga priser.

• Växtmjölk – mjölkliknande dryck tillverkad av vegetabiliska produkter.

Miljö online2

Liknande artiklar