Ny undersökning: småföretagens miljöhänsyn minskar

Foto: Public domain

Enligt en ny undersökning minskar småföretagens miljöhänsyn vid inköp. Ett trendbrott, jämfört mot tidigare mätningar som visat en positiv utveckling.

Vismas Affärsbarometer bygger på en undersökning av 1400 små och medelstora företag och presenteras en gång i halvåret.

För första gången sedan 2013 då mätningarna började pekar nu utvecklingen nedåt. 49 procent av företagen uppger sig ta hänsyn till miljön vid inköp, vilket är 3 procentenheter lägre än i våras och tyder enligt Visma på ett trendbrott.

Den brutna trenden överraskar verkligen eftersom miljöhänsynen ökat stadigt i våra tidigare undersökningar. Små och medelstora företags miljömedvetenhet är viktig och de har stor miljöpåverkan eftersom de utgör 99 procent av Sveriges alla företag, säger Henrik Salwén, vd på Visma Advantage i ett pressmeddelande

Priset viktigast

På frågan om vad som skulle öka företagets miljöhänsyn är priset i topp. 42 procent svarar att de skulle öka sin miljöhänsyn om priset på miljöanpassade produkter var lägre.

Höstens Affärsbarometer visar att miljöhänsyn fortfarande är en prisfråga. Trots att vi har sett en prisutjämning mellan miljöanpassade produkter och övrigt sortiment inom många branscher finns det marknadsandelar att ta för leverantörer som kan pressa priset på miljöprodukter ytterligare, säger Henrik Salwén.

13 procent av företagen svarar också att de skulle handla miljövänligt om det var lättare att veta vad som är miljövänligt. Samma siffra efterfrågar också ett större utbud av miljövänliga produkter.

Läs mer om undersökningen på Vismas hemsida.


Små och medelstora företag (SME:S) definieras enligt EU som företag som har 10-250 anställda och en omsättning på mellan 2 och 50 miljoner Euro. Enligt Visma har 99 procent av Sveriges företag 50 eller färre anställda.

Miljö online2

Liknande artiklar