Tio gånger snabbare ökning av metanhalten nu jämfört med början av 2000-talet

Foto: International Rice Research Institute

Mängden metan i atmosfären har ökat tio gånger snabbare under den senaste 10-årsperioden jämfört med början av 2000-talet. De senaste åren har ökningen gått ännu snabbare. 

Under 2014 ökade metanhalten med 12,5 miljarddelar och under 2015 ökade halten med 9,9 miljarddelar. Totalt under perioden 2007-2015 har metanhalten ökat med i genomsnitt 6,9 miljarddelar per år.  Det kan jämföras med den genomsnittliga årliga ökningen mellan 2000-2006 som var 0,5 miljarddelar, skriver forskare i Environmental Research Letter. Mängden metan i atmosfären är nu cirka 2,5 gånger större än innan industrialismen.

Forskarna är osäkra vad ökningen beror på. Men de skriver att det finns ny forskning som tyder på att utsläpp från jordbruket är den största orsaken, och att utsläpp från fossilenergi och utsläpp från våtmarker kan vara en mindre del av förklaringen. Cirka två tredjedelar av metanutsläppen beror på mänskliga aktiviteter.

Det kommer att bli väldigt svårt att nå tvågradersmålet om inte metanutsläppen minskar snabbt och mycket. Åtgärder som kan minska metanutsläppen är strängare regler för fossilutvinning, täckta soptippar, ändrad diet för idisslare och ändrad metod vid risodling, skriver forskarna. Andra forskare har tidigare föreslagit skatt på kött som ett sätt att minska metanutsläppen, vilket Supermiljöbloggen skrivit mer om här.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

FAKTARUTA: METAN OCH KLIMATET

Metan har stått för cirka 20 procent av den globala uppvärmningen sedan industrialismen. Därmed är metan den växthusgas efter koldioxid som har bidragit mest till den globala uppvärmningen. Trots det är metan en 28 gånger starkare växthusgas än koldioxid. Men metan är mer kortlivad. En metanmolekyl har en livstid i atmosfären på cirka 9 år. Koldioxid finns i mycket större mängd i atmosfären och har därför en större total klimatpåverkan än metan. Att metan är en stark och kortlivad växthusgas gör att minskade metanutsläpp kan vara ett sätt att på kort sikt bromsa klimatförändringarna.

Miljö online2

Liknande artiklar