Kungliga Vetenskapsakademien om hur SD har fel

Foto: News Øresund, Johan Wessman

Sverigedemokraternas miljöpolitiske talesperson Martin Kinnunen förklarade varför de vill minska anslagen till klimat- och miljö med åtta miljarder genom att bland annat referera till  ett uttalande från Kungliga Vetenskapsakademien. Nu förklarar KVA varför SD har fel.

SD har det senaste kommit med uttalande att SMHI bedriver opinionsbildning i rapporteringen om klimatförändringar och att stödet till myndigheten därför bör dras in, sedan också om hur partiet vill minska anslaget till klimat och miljö med 8 miljarder kronor.

I ett uttalande till Aftonbladet sa pressekreteraren Martin Kinnunen att:

Det låter väldigt annorlunda om man läser Kungliga Vetenskapsakademiens utlåtande, sa Kinnunen till Aftonbladet.

Han syftade till att det fans stor osäkerhet kring klimatprognoserna och menade att den rådande enigheten som finns i klimatfrågan, bland annat framförd av forskaren Johan Rockström, har blivit en ”smal korridor” av ”tyckande”.

I ett pressmeddelande svarar KVA att det snarare behövs mer klimatforskning- inte mindre.

En uppenbar konsekvens av akademiens uttalande är att det behövs en större satsning – inte mindre – på forskning inom klimatområdet. Att öka kunskapen om klimatets komplexitet och dess framtida utveckling är väsentligt för att skapa goda förutsättningar för de åtgärder som samhället måste vidta för att begränsa den framtida uppvärmningen.

Johan Rockström, som är ledamot i just Kungliga Vetenskapsakademien, menar att det är ”en mycket riskfylld strategi” att inte agera på grund av de osäkerheterna som finns. Om Kinnunens uttalande säger han till Svenska Dagbladet

Det är inte så förvånansvärt att de väljer att kliva in på den populistiska och icke-vetenskapliga vägen i miljö- och klimatfrågor. Men det är mycket olyckligt, med tanke på att de i dag är ett så stort och etablerat demokratiskt parti.

Miljö online2

Liknande artiklar