”Netflix har en smutsig hemlighet: kol”

Tyska kolkraftverk
Foto: Greenpeace

IT sektorn står för omkring 7 procent av den globala elkonsumtionen och förbrukningen förväntas tredubblas till 2020. I rapporten ”Clicking Clean: Who is winning the race to build a green internet?” rankar Greenpeace teknikföretagen efter sina ansträngningar att gå över till förnybar energi.

För att öka påtryckningen till en omställning, har Greenpeace sedan 2009 jämfört företag i IT sektorn och rankat teknikföretagen enligt sitt Clean Energy Index. Apple, Facebook, Google och nykomlingen Switch är i topp i omställningen till ett internet med förnybar energi. Vi har tidigare skrivit om Googles löften att bli 100 procent förnybara. Läs artikeln här.

Switch som tillhandahåller samlokaliseringstjänster, internetuppkoppling och molntjänster hamnar högst upp, med 100 procent i Clean Energy Index. Apple når 83 procent följt av Facebook och Google med 67 och 65 procent.

Sammantaget har Google, Apple och Switch visat på störst ledarskap i främjandet av förnybar energi det gångna året, genom att använda olika vägar att utöva inflytande och pusha för en politisk som ökar tillgången till förnybar energi och investeringar i utbyggnaden av förnybara lösningar, skriver Greenpeace.

”Netflix har en smutsig hemlighet: kol”

Film och serier online blir alltmer populärt och 2020 förväntas 80 procent av den totala konsument-genererade förbrukningen komma från streamingtjänster på nätet.

Enligt rapporten är Netflix en av de värsta bovarna. Videosajten, som är en av de största och snabbast växande plattformar för streamingtjänster, får 17 procent i Clean Energy Index. Greenpeace driver just nu en kampanj där du kan uppmana Netflix att gå över till förnybar energi. Skriv på kampanjen här!

Greenpeace höjer också en varning över den stigande efterfrågan på internet, i framförallt östra Asien.

Utan regleringar och skarpa politiska beslut finns det en risk att utbyggnaden av internet i det här området kommer att drivas av kol eller annan typ av smutsig energi, skriver Greenpeace.

Miljö online2

Liknande artiklar