Sverige kan förbjuda utvinning av olja och gas

Foto: Goodfreephotos (Public domain)

Snart kan Sverige ha ett förbud mot att utvinna olja och gas.

Regeringen har gett Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att utreda införandet av ett förbud, rapporterar Altinget. Utredningen välkomnas från båda blocken, bland annat av öländska Henrik Yngvesson (M) som vill försvara sitt sinande dricksvatten mot utvinning av skiffergas.

– Det finns en stor risk att grundvattnet kontamineras redan vid provborrningar. Det går inte att riskera det. Varje vattendroppe är viktig här på Öland, säger Yngvesson till Altinget samtidigt som han påminner om den gångna sommarens akuta vattenbrist.

Både Centerpartiet och Vänsterpartiet driver frågan om ett förbud, vilket även Miljöpartiet gjort innan regeringsbildningen.

Miljö online2

Liknande artiklar