EU måste stänga alla kolkraftverk innan 2030 för att klara Parisavtalet

Foto: Passenger Faber

Ny studie visar att EU:s utsläppsmål kommer överskridas kraftigt om inte kolet fasas ut de kommande femton åren.

Forskare vid tankekedjan Climate Analyst har kommit fram till att alla kolkraftverk i EU måste stängas senast 2030, skriver The Guardian. Om inte detta sker är chanserna för EU att hålla sin del av Parisavtalet obefintliga.

Idag minskar den europeiska kolanvändningen med en procent årligen, men står fortfarande för över en fjärdedel av kontinentens energiförsörjning – och en femtedel av växthusgasutsläppen.

Om alla 300 kolkraftverk skulle fortsätta i drift hela sin förväntade levnadstid kommer EU:s utsläppsbudget överskridas med hela 85 procent.

Miljö online2

Liknande artiklar