Förnybar energi växer snabbast i Europa

Foto: Public Domain

2016 var ett bra år för ren energi i Europa. Närmare 90 procent av ny energi kom från förnybara källor.

Totalt installerades 24.5 Gigawatt ny energi i Europa förra året, varav 21.1 Gigawatt kom från vind, sol, biomassa och vattenkraft. Starkast av alla var vindkraften, som blåste förbi kolet och landade på en andraplats efter gas i listan över Europas mest använda energikällor.

I Sverige står vindkraft för 11.4 procent av elproduktionen medan förnybara källor tillsammans står för över hälften. Dessutom har vi sedan juni 2016 den så kallade energiöverenskommelsen med målet att göra svensk elproduktion 100 procent förnybar till 2040.

Fun fact: Den svenska kommun som ligger i topp vad gäller installerad vindeffekt är Sollefteå i Ångermanland. Hatten av till Sollefteå! 

Miljö online2

Liknande artiklar