Kina avbryter planerna på 103 nya kolkraftverk

Foto: Tobixen.

Kina avbryter planerna på 103 nya kolkraftverk som planerades eller var under konstruktion. Detta betyder att en planerad kapacitet 120 gigawatt – mer än dubbelt så mycket som Tysklands kolkraft – tas bort, skrev New Tork Times i januari. 

Anledningarna till att Kina avbryta planerna är för att undvika överproduktion och för att minska användningen av det smutsiga kolet, enligt vad den kinesiska regeringen själv uppger.

Beslutet att slopa kolplanerna kan dock komma att väcka motstånd hos det mäktiga statliga kinesiska energibolaget och hos en del regioner.

Kina har minskat sin kolproduktion sedan 2013. Att Kinas producerar mindre kol är en huvudanledning till att världens kolproduktion, för första gången under detta århundrade, minskade 2015.

Anledningar till att Kina producerade mindre kol 2015 är ökad användning av förnybart, kärnkraft och naturgas och att ökningen av elkonsumtionen var lägre än förväntat.

Internationella energirådet bedömde i december att Kinas kolproduktion kommer att fortsätta minska fram till 2018. Därefter bedöms Kinas kolproduktion komma att öka något på grund av högre energibehov och minskad vattenkraft. Den totala kolproduktionen 2021 bedöms dock vara lägre än 2013.

Miljö online2

Liknande artiklar