Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar

Foto: Transportstyrelsen

Sveriges utsläpp av växthusgaser var 2,8 procent högre under juli-september 2016 jämfört med samma period 2015.  Även under kvartalen januari-mars och april-juni var utsläppen högre 2016 än vad de var under samma period 2015. 

Utsläppen under juli-september 2016 var dock lite lägre än vad de var 2014, visar preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån.

Ökningen av utsläpp kommer från el-, gas och värmeverk, transportbranschen och tillverkningsindustrin.  Att utsläppen ökade från el-, gas och värmeverk beror på att det var ovanligt låga utsläpp 2015 på grund av tillfälliga produktionsstörningar på en del anläggningar.

I transportsektorn räknas flyg och sjöfart, men inte privatbilism. En positiv sak är att hushållens utsläpp minskade mellan juli-september på grund av lägre bensinförbrukning. Den ekonomiska uppgången är en orsak till att utsläppen ökat i flera branscher.

Eftersom utsläppen var högre 2016 under kvartalen januari-mars, april-juni och juli-september än motsvarande period 2015 så ser de totala utsläppen för 2016 ut att bli högre. Det krävs att utsläppen minskat betydligt under oktober-december 2016, jämfört med 2015, för att de totala utsläppen 2016 ska bli lägre. Statistisk för den perioden och 2016 i helhet kommer den 4 maj.

Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat varje år sedan 2010. Skulle utsläppen öka 2016 är det därmed första gången på sex år som de ökar.

Miljö online2

Liknande artiklar