2017 fortsätter rekordvarmt

Foto: Naimi Grondin

 Varmare temperaturer, extremväder och höjda vattennivåer. 2016 års trend med allvarliga klimatkonsekvenser fortsätter in i 2017, rapporterar Meteorologiska världsorganisationen (WMO).  

2016 var ett rekordvarmt år. El Niño bidrog till den kraftiga temperaturökningen under förra året, men nu ser 2017 ut att följa i samma spår. Detta trots att El Niño nu avtagit.

Även utan en kraftig El Niño 2017, ser vi andra märkbara förändringar i hela världen, som ifrågasätter vår förståelse av klimatsystemet. Vi är nu i helt okänt territorium, säger David Carlsson, programdirektör World Research Program.

Under 2016 var även temperaturerna i havsytan rekordvarma, de globala havsnivåerna fortsatte att stiga och istäcket i Arktis låg långt under medel under nästan hela året, skriver WMO.

El Niño är ett naturligt fenomen som återkommer vart 2-7 år då vindarna och havsströmmarna i Stilla Havet byter riktning, vilket får konsekvenser för den globala temperaturen.

Men nu, även när väderfenomenet avtagit, noteras alltså fortfarande rekordhöga temperaturer och fortsatt extremväder.

Årets Februari var den nästa varmaste februarimånaden sedan 1880. Bara 2016 var varmare, skriver WMO.

Miljö online2

Liknande artiklar