Klimatförändringar riskerar att förvärra bristen på vatten

Foto: Robert Wade (Creative Commons Licence )

Idag lever 663 miljoner människor utan tillgång till vatten. Klimatförändringar riskerar att förvärra situationen, skriver organisationen WaterAid i sin rapport som släpptes idag.

Klimatförändringar bidrar till oförutsägbara vädermönster, vilket leder till ökad risk för stormfloder, katastrofala översvämningar, förlängda torrperioder och vattenföroreningar.

Förutom tillgången till rent vatten påverkar katastroferna också hälsa och hygien för människor i områden utan fungerande infrastruktur.

– Klimatförändringarna förvärrar en redan svår situation för de 522 miljoner människor på landsbygden som saknar rent vatten. För att kunna stå emot klimatförändringar krävs att människor har tillgång till en säker vattenkälla som kan förse dem med rent vatten även vid torka eller översvämningar. Därför är satsningar på rent vatten ett väldigt effektivt sätt att bygga samhällens motståndskraft mot klimatförändringar, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för organisationen WaterAid.

40 procent av den globala befolkningen beräknas bo i områden där vattnet inte räcker till. Enligt FN:s hållbarhetsmål ska alla, 2030 ha tillgång till dricksvatten.

 – WaterAid uppmanar internationella och nationella ledare att leverera på de globala hållbarhetsmålen och särskilt mål 6 som fastslår att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet år 2030. Om det ska kunna uppnås måste mer satsas på de mest utsatta samhällena på landsbygden, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen. 

Miljö online2

Liknande artiklar