Rekordlite is på båda polerna

Foto: Christian Åslund / Greenpeace

Både Arktis och Antarktis visar rekordlåga nivåer för säsongen, rapporterar National Snow and Ice Data Centre (NSIDC).

När isen i Arktis når sitt vintermaximum, är Antarktis i sommarsäsong och når sitt minimum.

Nu ligger det globala istäcket på minimi-nivåer, när båda polerna registrerar rekordlåga nivåer för säsongen.

I takt med stigande temperaturer, har istäcket i Arktis sedan början av 2000-talet gradvis blivit mindre. Arktis riskerar att helt förlora sommarisen och i november larmade forskare för att Arktis var 20 grader varmare än normalt.

Jag har studerat de Arktiska vädermönstret i 35 år och har aldrig sett något i närheten av vad vi upplevt de två senaste vintrarna, säger Mark Serreze, chef på NSIDC.

Den långsiktiga trenden som setts i Arktis är en effekt av klimatförändringar, menar forskare på NSIDC och NASA.

I Antarktis är variationer mer normalt. För två och ett halvt år sedan var istäcket på den högs uppmätta nivån i tillgänglig satellitdata. Där går inte att se en tydlig trend, knytet till klimatförändringar. Forskare på NSIDC tror istället att Antarktis är mer påverkat av kortsiktiga regionala förändringar i klimatet.

Miljö online2

Liknande artiklar