Solceller ökar kraftigt i Skåne

Foto: Public Domain

Enligt statistik från Solar Region Skåne och Energikontoret Sydost steg solelens popularitet kraftigt under 2016 jämfört med föregående år.

Den totala mängden installerad effekt i Skåne ökade med 75 procent under 2016 jämfört med 2015. De nya installationerna pressar upp den skånska solelsproduktionen till 21 miljoner kilowattimmar, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 4200 familjer.

Det lockar många att producera sin egen el eftersom det är rent, tyst och miljövänligt. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt, säger Johan Nyqvist från Solar Region Skåne till Energinyheter.

Undersökningen visar även att det är både stora och små anläggningar som byggs, och att såväl villaägare som lantbrukare och stora företag står bakom de nya investeringarna.

Enligt branschföreningen Svensk Solenergi ökar mängden solceller främst i tätbefolkade kommuner och regioner i södra Sverige. Forskning visar även att olika lokala initiativ spelar en stor roll för utbyggnaden av solceller. Förenklade bygglovsansökningar för solceller, publicering av solkartor eller möjligheten att sälja vidare sin överskottsel är exempel på initiativ som får allt fler att börja producera sin egen el.

Miljö online2

Liknande artiklar