Sverige får svag titel som klimatbäst i EU – många länder ser ut att missa Parisavtalets mål

Foto: Fredrik Hjerling

Enligt en ny klimatmätning toppar Sverige listan över EU-ländernas resa mot att uppnå målen i Parisavtalet, trots att man bara uppfyller två tredjedelar av mätningens krav.  Totalt underkänns 24 av 27 länder. 

Carbon Market Watch, ett paraplyorgan för cirka 800 organisationer och akademiker från ett 70-tal länder, har tittat på hur EU-länderna ligger till i arbetet för att uppnå målen i Parisavtalet.

Resultatet visar att endast tre länder anstränger sig för att leva upp till löftena, skriver The Guardian. Sverige hamnar på förstaplats, åtföljd av Tyskland och Frankrike.

Det känns fantastiskt att vi får det här höga betyget, säger klimatminister Isabella Lövin(MP) till TT.

En viktig orsak till förstaplatsen är att Sverige har mer ambitiösa klimatmål för 2030 och 2040 än vad EU har. Samtidigt uppnår man endast 67 av mätningens totalt 100 poäng, så det finns fortfarande mycket att arbeta med. Bland annat får Sverige kritik för tystnad i frågan om koldioxiduppfångande skog.

Allra sämst klimatarbete har Polen, med endast två poäng. Flera andra östeuropeiska länder, tillsammans med Spanien och Italien, får låg rankning för sina försök att försvaga EU-kommissionens klimatmål.


Här kan du läsa mer om vad Parisavtalet innebär. 

Miljö online2

Liknande artiklar