”Vaccin” mot klimatförnekelse?

Foto: jaymantri.com

Amerikanska forskare visar att bättre kunskap om desinformationsspridning minskar acceptansen för förvrängda klimatfakta. 

Forskarna presenterade först välkända fakta om klimatförändringarna för försöksdeltagarna, för att sedan ge dem felaktig information, som att forskarna inte skulle vara eniga i frågan. Resultatet? Deltagarna köpte lögnen, skriver Sveriges radio.

Men genom att i förväg informera om de tekniker som kan användas för att sprida desinformation eller politiskt bakomliggande motiv i klimatfrågan, skapas en typ av skydd mot felaktig information.

Deltagarna var sedan mer benägna att hålla sig till vetenskaplig information.

Bakgrunden till studien är den växande klimatförnekelsen. I USA blir frågan alltmer polariserad, trots den starka vetenskapsgrunden som finns, menar forskarna. Detta blir ett uppenbart problem, eftersom klimatfrågan kräver en omfattande omställning.

När människor inte är säkra på om klimatet ändras eller inte så är man inte lika villig att stötta de åtgärderna heller, säger Kirsti Jylhä som forskar om liknande frågor vid Uppsala universitet till Sveriges radio.

Studien i sin helhet hittar du här

Miljö online2

Liknande artiklar