Världens utsläpp från fossilenergi står still – för tredje året i rad

Foto: Inchi9

Energisektorns utsläpp globalt stod still för tredje året i rad, samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökade med 3,1 procent. Marknadskrafterna, billigare teknik och oro för klimatförändringarna och luftföroreningar var de främsta orsakerna till frikopplingen mellan utsläpp och tillväxt. 

Detta är första gången som sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp brutits. Även under det tidiga 80-talet, 1992 och 2009 stod koldioxidutsläppen still eller minskade, men då hängde det samman med amerikansk lågkonjunktur, Sovjetunionens fall respektive finanskrisen.  Det visar uppgifter från Internationella Energirådet (IEA).

År 2016 skedde flera framsteg för icke-fossil energi. Förnybar energi stod för mer än hälften av den nyinstallerade energin. Kapaciteten i kärnkraft var den högsta sedan 1993, eftersom flera länder har byggt nya reaktorer. Samtidigt minskade efterfrågan på kol.

Utsläppen minskade i både Kina och USA och var oförändrade i Europa, samtidigt som de ökade i stora delar av övriga världen.

Samtidigt ökar koldioxidhalten i atmosfären i rekordfart

Koldioxidhalten i atmosfären ökade trots energisektorns platå under 2016 med 3 PPM (parts per million) från 402 till 405 ppm. Det innebär att koldioxidhalten i atmosfären under 2015 och 2016 har ökat rekordsnabbt, enligt uppgifter från amerikanska havs- och atmosfärsmyndigheten NOAA.

Peter Tans från NOAA säger:

 Hastigheten i koldioxidtillväxten under det senaste decenniet är 100-200 gånger snabbare än under övergången från den senaste istiden. Detta är en chock för atmosfären. (vår översättning)

Det kan tyckas motsägelsefullt att koldioxidhalten i atmosfären rekordökar samtidigt som utsläppen från fossilenergin står still.

Anledningen till det är att det fortfarande tillförs koldioxid till atmosfären. Att utsläppen minskat eller slutat öka betyder inte att vi har slutat släppa ut koldioxid.

För att vi ska kunna hålla oss under tvågradersgränsen behöver utsläppen minska med 40-70 procent till 2050 enligt FN:s klimatpanel. Troligen behöver även tekniker för att ta ned koldioxid från atmosfären användas.

Mer om FN:s klimatpanels rapport finns att läsa här.

Miljö online2

Liknande artiklar