Akta kottarna under valborg

Foto: Denis Defreyne

Under valborg kan djur som igelkottar, fåglar eller katter ha flyttat in i brashögarna. Därför är det viktigt att titta innan brasan tänds så att eventuella bostadsgäster kan få flytta ut innan de får det hett om öronen.

Tyvärr fungerar varken taggar, fjädrar och päls som bra skydd mot eld.

Här är vad du kan göra för att rädda djurens liv:

  • Flytta eller lasta om rishögen innan du tänder majbrasan.
  • Om det inte går: lyft upp och kolla så noga du kan under riset.
  • Om du inte gör en egen majbrasa: kontakta arrangörerna av Valborgsfirandet där du bor med den här informationen så de kan vidta åtgärder.

Vill du hjälpa kottarna mer? Om du har någon i din närhet kan du stödmata, fixa en bra kottemiljö och bygga ett igelkottbo. Här hittar du hur.

Igelkott

Igelkott Foto: Daniel Wehner

Miljö online2

Liknande artiklar