Energiöverenskommelsen – Förnybart och kärnkraft på agendan

Foto: Siemens

Mer förnybart och längre förändrade bestämmelser om driftstiden för kärnkraftverk. Det innehåller de propositioner som Regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kom överens om igår.

I linje med vad som bestämdes under energiöverenskommelsen i juni förra året, la  Regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna en proposition till förlängning av det svenska elcertifikatssystemet. Mellan 2003-2020 var det svenska målet 30 terawattimmar. Detat förlängs nu till 2030 och utökas med 18 nya terawattimmar.

Det betyder att under perioden 2003-2030 kommer att ha byggts 48 terawattimmar förnybart.

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för förnybart. Mellan 2012 och 2020 har detta varit ett gemensamt system med Norge. Norge utökar inte sin andel inom avtalet.

Systemet innefattar biobränslen, vattenkraft, vindkraft, solenergi och geometrisk energi. En förlängning av certifikaten innebär en minskad risk för investerare och sänder en stabil signal till den förnybara marknaden.

Kärnkraftens driftstid ska räknas på 50 år

Inom överenskommelsen vill partierna också förändra hur driftstiden för kärnkraftverk räknas. Från 40 till 50 år. Den årliga avgiften som betalas för kärnavfall blir därmed lägre, men betalas under en längre period.

Rolf Lindahl, ansvarig för klimat- och energifrågor hos Greenpeace är kritisk till att livstiden för kärnkraftverk förlängs. ”En subvention till kärnkraften”, skriver Lindahl i Aktuell Hållbarhet. Utgångpunkten borde vara tvärtom menar han. Att reaktorer ska stänga tidigare än förutsett.

Till SMB säger Miljöpartiets energipolitiska talesperson, Lise Nordin, att genom en storsatsning på förnybart så räknar man med att kärnkraften konkurreras ut tidigare.

Miljö online2

Liknande artiklar