Första kolfria dagen i Storbritannien sedan industriella revolutionen

Foto: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C

Fredagen den 21 april blev historisk – för första gången sedan 1800-talet gick en hel dag utan att Storbritanniens elektricitet genererades av kol. 

Företrädare för det brittiska elnätet meddelade i helgen att fredagens elförsörjning var helt fri från kolkraft, rapporterar BBC. Senaste gången det skedde var innan 1882, då landets första statliga koldrivna elgenerator öppnade.

Istället för kol baserades fredagens elektricitet på främst på naturgas och kärnkraft, samt delvis vind – och solkraft. De förstnämnda är långt ifrån oproblematiska, men släpper ut mindre koldioxid än kol.

Storbritannien har historiskt sett varit mycket beroende av kolet för sin energiförsörjning. För två år sedan bestämdes dock att alla landets kolkraftverk ska fasas ut till 2025 för att minska utsläppen av växthusgaser, något som redan gett resultat.

Miljö online2

Liknande artiklar