Fossiljättarna Exxon, Shell och BP går emot Trump – vill behålla Parisavtalet

Foto: COP Paris

Idag samlas Donald Trumps rådgivare för att diskutera USA:s framtid i klimatavtalet från Paris. Trots att presidenten själv har uttryckt ovilja mot avtalet möter han nu motstånd från ett mycket otippat håll.

Trump-administrationens inställning till det 197 länder starka klimatavtalet har länge varit tydlig (usch och fy för klimatpolicy), men sedan presidentvalet i november har det inte gjorts några större uttalanden på området. När presidentens rådgivare idag möts sitter även USA:s energibolag med vid bordet, och de vill nu få presidenten på andra tankar.

Exxon, Shell och BP är bland de kol-, naturgas-, och oljeproducenter som nu står upp för klimatavtalet och lobbar för att USA stannar kvar. Detta är en dramatisk förändring från bara några år sedan.

Anledningarna är många, men främst rör det sig om följande:

  1. Att dra sig ur klimatavtalet kan skada USA:s ställning som energiexportör och orsaka geopolitiska problem.
  2. Många stora oljeföretag satsar allt mer på det mindre koldioxidintensiva alternativet naturgas. En klimatpolitik som gynnar denna produktion skulle även gynna företagen.
  3. Kolföretagen må vara ett fortsatt aber, men även de ser fördelarna med en stramare klimatpolitik som ökar statligt stöd till ny teknik för renare kolförbränning.

Trumps administration måste fatta ett beslut i frågan innan nästa G7-möte i slutet av maj.

Miljö online2

Liknande artiklar