Hälften av svenskarna har ändrat beteende på grund av klimatet

Foto: ZeroMission

Över hälften av svenskarna säger sig ha ändrat beteende till följd av klimathotet.

Enligt en undersökning från ZeroMission säger över hälften av svenskarna att de ändrat sitt beteende för klimatet, och lika många är oroliga att klimatförändringarna kommer påverka dem själva eller någon i deras närhet.

Att konsumenter uppger att man är villig att ändra på sitt beteende till förmån för ett stabilt klimat är hoppfullt. Att våra kunder dessutom låter sitt klimatarbete ta mer plats pekar lyckosam kombination. När marknad och kunder verkar båda vilja samma sak, så får man hoppas att vi kommer att ta större steg mot en mer hållbar livsstil och ett klimatanpassat samhälle säger Jenny Blomberg på ZeroMission.

Undersökningen görs årligen av Novus på uppdrag av ZeroMission. Sedan 2013 har antalet som säger sig ha förändrat sitt beteende ökat med två procentenheter per år.

Miljö online2

Liknande artiklar