Lokala klimatinitiativ får 1,2 miljarder

I vårbudgeten skjuter regeringen till 500 miljoner extra till Klimatklivet. Totalt betyder det att 1,2 miljarder i år går till lokala investeringar i klimatåtgärder.

Inom Klimatklivet kan kommuner, städer, skolor eller organisationer söka bidrag till lokala klimatåtgärder. Främst beviljas projekt inom infrastruktur för elbilar och anläggningar för biogas, men också mindre projekt kan få finansiering.

Totalt ska 3,5 miljarder betalas ut mellan 2015-2020, vilket beräknas bidra med en minskning på 1,4 miljoner ton koldioxid per år, skriver Naturvårdsverket. Det motsvarar ungefär 2,5 procent av de nationella utsläppen av växthusgaser, om man utgår från utsläpp inom Sveriges gränser.

Minskning av växthusgasutsläpp är det primära kriteriet, men projekt som dessutom har positiv påverkan på andra miljömål, sysselsättning och spridning av teknik kan få förtur.

I budgetpropositionen för 2017 utökades och förlängdes klimatklivet, till 700 miljoner per år fram till 2020. De extra 500 miljonerna som nu skjuts till för 2017, gör att det totalt kommer betalas ut 1,2 miljarder i år.

Nästa ansökningsperiod startar 7 augusti och avslutas den 11 september.

Miljö online2

Liknande artiklar