Peak bilutsläpp verkar vara passerad – men nu behöver vi gasa

Foto: Holger Ellgaard CC BY-SA 3.0

Utvecklingen mot fossiloberoende fordonsflotta går för långsamt. Det behövs politiska styrmedel, riktat mot ett förändrat beteende.

Målet om fossiloberoende fordonsflotta till 2030 ligger i riskzonen. Utsläppsminskningen från transportsektorn har stannat av och går nu för långsamt för att målet ska nås. Det visar en sammanställning från miljöbarometern.

Även om peak-utsläpp verkar vara nått,  personbilarna blir effektivare och drivs alltmer av förnybara bränslen, så räcker inte det, för samtidigt har körsträckorna ökat.

Utvecklingen av att välja alternativ till bilen, såsom cykel och kollektivtrafik står och stampar. För att sätta fart och vända utvecklingen behövs politiska styrmedel, som kan ge en skjuts för ett ändrat beteende.

Regeringens förslag till bonus malus skatt är för försiktigt, gäller bara nya bilar och gör inget för att gå oss att låta bilen stå. Här behövs den ekonomiska stimulansen göras om – idag får man 18,50 kronor milen om man tar bilen men bara 250 kronor per år om man tar cykeln. Det är förstås orimligt men vi ser inga förslag från politiken att göra något åt det, säger Mattias Goldman, VD på tankesmedjan Fores till SMB.

Enligt Trafikverket står transporter stå för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Förutom direkta utsläpp av koldioxid och partiklar i avgaser, så förorenas luften också från partiklar från vägslitage. Transporter påverkar även miljön genom försurning och övergödning. Läs mer om trafikens miljö- och klimatpåverkan på Naturvårdsverket.

Miljö online2

Liknande artiklar