Regeringen inför nya mått på välstånd – för att säkra miljön

Foto: Björn Nordqvist/Socialdemokraterna via Flickr

Vårbudgeten som presenterades igår innehåller helt nya välfärdsmått. Miljömässiga och sociala indikatorer ska komplettera det blinda tillväxtfokuset. 

Idag mäts mänsklighetens välstånd ofta i strikt ekonomiska termer, vanligtvis BNP. Måttet är mycket kritiserat för att inte ta hänsyn till miljö och sociala förhållanden. Men nu vill den svenska regeringen utmana bilden av vad välstånd egentligen innebär, rapporterar SvD.

I den nya vårbudgeten ingår 15 nya mått, där ekonomiska, sociala och miljömässiga indikatorer sammanvävs. På miljösidan är luftkvalitet, vattenkvalitet, skyddad natur, kemikaliebelastning och utsläpp av växthusgaser de faktorer som representeras.

Vi vill kunna spegla en bredare verklighet. Att ha hög BNP-tillväxt samtidigt som vi förstör våra naturresurser är inte långsiktigt hållbart, säger finansminister Magdalena Andersson till SvD.

Miljö online2

Liknande artiklar