Svag positiv utveckling för vissa miljömål

Foto: Illustratör: Tobias Flygar

Årets uppföljning av de 16 svenska miljömålen släpptes för några dagar sedan av Naturvårdsverket. Uppföljningen pekar på att försurningen sakta minskar och att luftkvaliteten förbättras, men än är det lång väg kvar att gå. 

Den årliga uppföljningen av de svenska miljökvalitetsmålen tas fram av Naturvårdsverket som en sammanfattning av vad som gått bra och dåligt under året som gått. Den nya rapporten släpptes 31 mars och pekar på att vissa miljökvalitetsmål går åt rätt håll, men långt ifrån alla kommer nå upp till de mål som satts för 2020, 2030 och 2050.

I miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning ses en minskning av försurningen i naturen och i miljökvalitetsmålet Frisk Luft har positiva resultat uppmätts för luftkvaliteten. Dock är de positiva resultaten alldeles för svaga för att målen ska kunna uppnås till 2020 och 2030.

Mycket görs runt om i Sverige, både hos myndigheter, kommuner och andra organisationer. Naturvårdsverket har under året arbetat utifrån tre olika områden:

  • Klimat – från globalt till lokalt, klimatet spelar stor roll ifrån konflikter ner till vad vi lägger på tallriken. Under året har Klimatklivet fått stiga fram som en del av lösningen för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad miljöpåverkan.
  • Hållbar konsumtion – konsumtionen är en enorm belastning för miljön, där den cirkulära ekonomin kan vara en del av lösningen. EU har här tagit fram en ny handlingsplan.
  • Grön infrastruktur – utvecklingen för den biologiska mångfalden fortsätter att vara negativ. Ekosystem försvinner, främmande arter konkurrerar ut inhemska och de ekosystemtjänster vi är beroende av blir allt svårare att nyttja.

Naturvårdsverket är själva kritiska i sin rapport om utvecklingen för klimatet:

Takten för att minska klimatpåverkan är för långsam för att begränsa den globala temperaturökningen till högst 1,5 grader enligt Parisavtalet. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå alla miljökvalitetsmålen och generationsmålet kommer inte att finnas på plats till 2020.

Läs hela rapporten från Naturvårdsverket här.

Vill du läsa SMB:s miljömålsserie? Då kan du göra det här. 

Miljö online2

Liknande artiklar