EU närmar sig energimål till 2020 – ambitionerna fortsatt låga

Foto: Public Domain

EU:s energipolitik tuffar på som den ska och enligt den senaste rapporten från Europakommissionen är majoriteten av medlemsländerna på väg att nå sina mål. Trots detta har transportsektorn svårt att hänga med och mycket mer behöver göras för att uppfylla Parisavtalet.

2009 slog EU på stora trumman och satte upp fyra mål för den förnybara energins framtid. Enligt direktivet ska följande ske till 2020:

  • Minska utsläpp av växthusgaser med 20 procent
  • Öka energieffektiviteten med 20 procent
  • 20 procent av den totala energikonsumtionen ska komma från förnybara källor
  • 10 procent av fordonsbränslen ska komma från förnybara källor.

Enligt rapporten uppnådde EU som helhet 16,4% förnybar energi 2015. Idag ligger Sverige i framkant med 53,9% förnybar energi, och har tillsammans med 10 andra länder redan uppnått sitt mål för 2020.

Den största ökningen har skett inom elektricitet, där källorna vind och vatten har lett till en allt renare produktion inom EU. Transportsektorn fortsätter dock att vara den svåraste nöten att knäcka och med totalt 6 procent förnybara bränslen är framstegen mycket blygsamma. Den främsta anledningen till detta är enligt rapporten höga omställningskostnader och ett ovisst politiskt landskap.

Rapporten ger en indikation om att krafttag behöver göras inom transportsektorn för att nå målet till 2020. Men även Agenda 2030 väntar runt knuten och för att uppnå de mål som EU har satt upp inom ramen för Parisavtalet krävs det en ambitiösare energipolitik på alla plan. Enligt EU:s plan ska unionen uppnå utsläppsminskningar om 40 procent till 2030.

Miljö online2

Liknande artiklar