Klimatförändringar bidrar till terrorism

Foto: Pexels

Den globala terrorismen gynnas av förändringar i klimatet, visar färsk rapport.

På uppdrag av det tyska utrikesdepartementet har tankesmedjan Adelphi undersökt hur terrorism och organiserad brottslighet kan kopplas till den globala uppvärmningen, skriver The Guardian. Resultaten visar på flera sätt hur klimatförändringarna blir en grogrund för extremismen.

  • Förändringar i klimatet förstör människors försörjning, och underlättar därmed terrornätverkens möjligheter att rekrytera nya medlemmar.
  • Redan svaga regeringar pressas ytterligare, vilket öppnar upp fältet för terrorismen att vinna makt.
  • Torka, översvämningar och andra klimatrelaterade katastrofer leder till mat- och vattenbrist – som utnyttjas som vapen av terroristgrupperna.

Ett exempel på detta är hur terrorgruppen Boko Haram vunnit mark i området kring Tchadsjön, som lidit hårt av torka de senaste åren. Svält och arbetslöshet har lett till att terroristerna lyckats få ett relativt stort stöd i regionen.

Ytterligare ett exempel är Syrien, där klimatförändringarna redan visats vara en bidragande orsak till krigsutbrottet.

Det är heller ingen slump att IS lyckats väl med rekryteringen i landets nordöstra delar. Regionen drabbades 2007 av den värsta torkan på 900 år, och 85 procent av bönderna förlorade sina jordar. Den folkliga ilskan mot Assad-regimens passivitet gjorde att IS kunde vinna stöd av frustrerade människor som förlorat sitt levebröd, enligt rapporten.

Sedan tidigare finns mycket vetenskap som pekar på att ett allt mer instabilt klimat leder till geopolitiska osäkerheter. Dessa nya slutsatser bekräftar alltså bara faktumet att våra ökade växthusgasutsläpp har en högst påtaglig social och politisk inverkan.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

Miljö online2

Liknande artiklar