Nu ska Schweiz bli 100 procent förnybart

Foto: Public Domain

Efter en folkomröstning står det klart att Schweiz kommer att satsa på en förnybar framtid. Resultatet från omröstningen är bindande och innebär att landets energipolitik ska stöpas om till fördel för miljövänliga energialternativ.

I söndags var det dags för schweiziska väljare att säga sitt om regeringens förslag för ett förnybart energisystem. 58,2 procent röstade för lagen som till viss del kommer att träda i kraft redan i början av 2018.

Förutom att öka subventionerna till vind-, sol- och vattenkraft och minska förekomsten av fossila bränslen för den nya lagen även med sig ett förbud mot ny kärnkraft. Pengar från fossilskatter kommer även att öronmärkas för energieffektiviserande åtgärder i landet.

Trots att majoriteten ställer sig positiv till utveckling menar kritiker från industrin att Schweiz riskerar att bli beroende av importerad energi. Detta då sol- och vindenergi inte är lika tillförlitliga som fossila källor.

Enligt den nya lagen ska energin från sol, vind, biomassa och geotermiska källor stiga från dagens 2831 Gigawattimmar till 11400 Gigawattimmar innan 2035, en ökning med över 400 procent.

Miljö online2

Liknande artiklar