Rekordlåga grundvattennivåer hot mot djurlivet

Den ihållande torkan drabbar stora delar av Sveriges djurliv negativt. Med låga vattennivåer får både fåglar, fisk och kräldjur svårare att överleva.

Redan förra året kom rapporter om extremt låga grundvattennivåer i delar av landet, framförallt på Öland och Gotland. Det här året ser ut att bli ännu värre.

Under våren har varningssignaler kommit om låga vattennivåer i stora delar av södra Sverige och om nederbörden fortsätter vara låg kan vi förvänta oss en extremt torr sommar på många platser.

De låga vattennivåerna drabbar inte bara oss människor, utan även stora delar av det vilda djurlivet. Många återkommande fågelarter har svårare att hitta bra livsmiljöer när sjöar och vattendrag torkar ut. Likaså minskar fiskproduktionen och de kräldjur som är beroende av vattendrag för fortplantning.

Sveriges Radio har i sitt vetenskapsprogram Klotet rapporterat om hotet mot laxynglen. Likaså skriver Dagens nyheter om hur torkan påverkar flyttfåglarna i viktiga fågelsjöar:

Tåkern är i praktiken en tunn vattenhinna i en liten svacka i landskapet. Nu är vattennivån 30 centimeter under den normala, snart är den nere på väldigt kritiska nivåer, säger Lars Gezelius, vattenhandläggare på länsstyrelsen i Östergötland.

Vill du veta mer om de låga grundvattennivåerna? Lyssna på Klotet här.

Miljö online2

Liknande artiklar