Rockströms plan: Global Carbon Law ska stoppa utsläppen

Foto: Flickr

Ny forskning visar att halvering av utsläppen var tionde år krävs för att hejda den globala uppvärmningen. 

Hotet om klimatförändringar är allvarligare än någonsin, men trots detta görs alldeles för lite för att lyckas nå målen i Parisavtalet. I tidningen Science presenterar nu en internationell grupp forskare under ledning av svenska klimatkändisen Johan Rockström en lättförståelig guide till hur omställningen till en fossilfri världsekonomi kan gå till.

Planen kallas Carbon Law, och går att applicera på alla delar av samhället. Tumregeln lyder: halvera utsläppen varje årtionde. På så sätt kan de globala utsläppen minska från cirka 40 miljarder ton koldioxid per år 2020, till 20 miljarder ton 2030, för att ytterligare halveras till 10 miljarder ton 2040 och nå ned till 5 miljarder ton 2050.

Carbon Law är inspirerad av Moore’s Law, som myntades 1965 och förutspådde att hastigheten i datorer kommer fördubblas var 24:e månad. Moore’s Law idag har blivit en självuppfyllande profetia som har drivit på innovationstakten i den digitala industrin.

På samma sätt hoppas Rockström och andra forskare att Global Carbon Law ska bidra till en exponentiell väg mot fossilfrihet. I en debattartikel i Dagens Industri påtalar Rockström att världen faktiskt redan följer en sådan inom energisektorn, där produktionen av förnybar energi som sol, vind och vatten fördubblas vart femte år.

Miljö online2

Liknande artiklar