Blåmusslorna kan försvinna i ett varmare klimat

Foto: Benutzer:Darkone

Längs de svenska, norska och danska kusterna ser mängden blåmusslor ut att minska till följd av ändrat klimat. Istället blir de japanska jätteostronen en allt vanligare syn. 

Att få se blåmusslor längs den svenska växtkusten har tidigare inte varit något ovanligt. På senare år har det dock blivit allt svårare att hitta de små filtrerarna, istället är det de japanska jätteostronen som blivit en vanligare syn på klipphällar och strandkanter, något som tidningen Sveriges Natur skriver om.

Blåmusselbankarna är viktiga för oss. Många andra arter är associerade till bankarna och musslornas filtrerande förmåga förbättrar vattenkvaliteten på många sätt. Det kan nog bli aktuellt med att försöka restaurera gamla bankar framöver genom att försöka plantera ut nya musslor, säger Maria Kilnäs, naturavdelningen vid länsstyrelsen i Västra Götaland.

Varför mängden musslor minskar tror forskarna inte beror på konkurrens från ostronen, tvärtom verkar de kunna gynna varandra. Istället verkar det vara ett varmare klimat som är boven.

Det som observerats när man undersöker saken är att blåmusslor förökar sig sämre vid varmare vintrar men man vet ännu inte vad det beror på. Forskare tror det kan bero på att rovdjur som lever på mussellarver återvänder till grundare vatten tidigare på året efter varmare vintrar, men det är endast spekulationer, säger Åsa Strand, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet.

En annan orsak forskarna spekulerar i är om varmare vintrar leder till mer stress för blåmusslorna, vilket i sin tur gör dem mer mottagliga för virus och andra infektionssjukdomar som påverkar både musslorna själva och ekosystemen de är kopplade till.

Miljö online2

Liknande artiklar