Ny rapport kartlägger mikroplaster

I början av juni släppte Naturvårdsverket en ny rapport där de största utsläppskällorna av mikroplast har kartlagts och vad som krävs för att minska utsläppen till naturen. 

Konstgräsplaner, slitage från transportsektorn, tvätt av fleecematerial, båtbottenfärg och nedskräpning. Listan på utsläppskällor av mikroplaster kan göras lång.

I rapporten som Naturvårdsverket fastställt, pekar man på vilka steg som krävs för att kunna minska utsläppen och förebygga spridningen. Men för att kunna uppnå målen krävs mycket kunskap, något som idag är bristfälligt inom vissa områden.

Rapporten ger en första samlad bild av mikroplasters ursprung i Sverige och spridningsvägar till hav, sjöar och vattendrag. Den kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet för att minska mängden mikroplast i hav, sjöar och vattendrag, säger Ingela Hiltula, biträdande chef för Samhällsavdelningen på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Redan nu finns olika initiativ för att minska utsläppen. Bland annat har Svenska fotbollsförbundet infört nya riktlinjer för att komma åt problemen.

Men det är inte bara på nationell nivå det behövs åtstramningar och regleringar. På EU-nivå och internationell nivå väntar stora utmaningar. Sverige kan både visa vägen för framtida arbete och ta del av den kunskap som finns globalt.

Mikroplaster är ett miljöproblem som berör alla. Arbetet med det här uppdraget har satt mikroplaster på agendan. Det pågår redan en rad frivilliga aktiviteter runt om i Sverige och vi på Naturvårdsverket jobbar med olika insatser för att förebygga och reducera utsläppen, säger Ingela Hiltula.

Läs hela Naturvårdsverkets rapport här.

Miljö online2

Liknande artiklar