Extrema värmeböljor allt större hot mot Europa

Foto: Attribution: VirtualSteve at the English language Wikipedia (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.) (GNU Free Documentation License)

Sommarens ovanligt höga temperaturer i Sydeuropa kan bli vardag inom några decennier – dödsfallen kan öka femtiofaldigt.

Under sommaren har södra och sydöstra Europa  drabbats av en extrema värmebölja. På många håll ligger temperaturerna på över 40 grader, vilket är tio grader mer än det normala. Ett dussintal människor har dött, och de drabbade ländernas räddningstjänst kämpar mot kraftiga bränder.

Samtidigt kommer nu fler rön som visar att extrem hetta och andra allvarliga klimathändelser kommer få allt större konsekvenser för Europa de kommande decennierna. En ny studie publicerad i The Lancet Planetary Health menar att två av tre europeer, alltså över 350 miljoner människor, kommer påverkas av extremväder i slutet av seklet. Med påverkan syftar forskarna på allt från sjukdomar och skador, till posttraumatiska stressyndrom och förlust av hem, skriver SvD.

Det mest extrema scenariot pekar även på att antalet klimatrelaterade dödsfall kan öka femtiofaldigt, där  fattiga personer utan resurser att skydda sig mot väderkatastrofer drabbas värst. Om man däremot tittar på scenarior där Parisavtalets löften uppfylls minskar risken för klimatkatastroferna dramatiskt.

Studien bygger på analys av 2300 väderkatastrofer i EU-området från 1981 till 2010. Dessa kombinerades sedan med uppgifter om hur den globala uppvärmningen kommer se ut i slutet på 2000-talet.

Miljö online2

Liknande artiklar