Idag tog jordens resurser slut

Foto: Arne Hückelheim

En dag tidigare än förra året har vi utnyttjat hela årets resurser – för att istället ta av framtidens. Globalt lever vi som om vi hade 1,7 planeter där koldioxidutsläppen står för 60 procent av fotavtrycket.

– Förutom omställningen till en fossilfri ekonomi behöver vi bland annat halvera matsvinnet och köttkonsumtionen och uppnå en mer hållbar konsumtion. Det är positivt att vi har ett internationellt klimatavtal och många städer och företag går i rätt riktning, men många fler måste följa efter, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF i ett pressmeddelande.

För lite görs för att vända trenden som fortsätter gå åt fel håll. Om alla privatpersoner och samhällsaktörer hjälps åt och flyttar fram Overshoot Day 4–5 dagar per år, vilket är fullt möjligt, kan vi nå målet att leva på en planet till 2050.

Footprint Calculator kan du räkna ut ditt egna avtryck och på WWF:s hemsida kan du läsa om vad du kan göra för att påverka din egna situation kring Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken.

– Overshoot Day är en påminnelse om att jobbet långtifrån är gjort. Vi konsumerar planetens resurser mycket snabbare än den hinner leverera. Framför allt släpper vi ut för mycket koldioxid från fossila bränslen. Det är en ekvation som definitivt inte går ihop. Politiker, företag och finansaktörer i alla länder måste agera avsevärt snabbare och kraftfullare om vi ska vända trenden, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.


Begreppet Overshoot Day myntades av nätverket Global Footprint Network för att tydligare kunna visa vad dagens samhälle gör med naturens resurser. Overshoot Day beräknas utifrån 4 faktorer:

  •  hur mycket vi konsumerar
  •  hur effektivt produkterna tillverkas
  •  befolkningsstorlek
  •  hur mycket resurser naturen kan återskapa

Tidigare Overshoot Day

2017: 2 augusti

2016: 3 augusti 

2015: 4 augusti 

2014: 4 augusti 

2013: 5 augusti 

2012: 6 augusti, 

2011: 5 augusti 

2001: 23 september 

1991: 11 oktober 

1981: 12 november

1971: 21 december

Datum från tidigare år justeras i efterskott när beräkningsmetoden uppdateras.

Miljö online2

Liknande artiklar