Borgmästaren vill renovera New Yorks skyline

Foto: Kaffe (Creative Commons CC0)

Enligt en undersökning som gjordes tidigare i år kommer 67 procent av New Yorks utsläpp från just byggnader, genom uppvärmning, kylning och elektricitet. Nu vill borgmästaren ta ett krafttag mot spillet och energieffektivisera stadens stora byggnader.

Förra veckan berättade borgmästare Bill de Blasio om sin plan att med hjälp av politiska och ekonomiska piskor renovera närmare 14 500 av byggnaderna i staden. Anledningen är att många gamla byggnader i New York är riktiga energibovar med undermålig isolering och ineffektiva energisystem. En övergripande energieffektivisering skulle enligt borgmästaren vara ett sätt att minska stadens utsläpp av växthusgaser och fungera som en reaktion mot den globala uppvärmningen.

Initiativet ligger än så länge bara i startblocken men skulle främst rikta sig till byggnader större än 2300 kvadratmeter. Förslag finns på att sätta en maxnivå för hur mycket energi varje byggnad får använda. Den fastighetsägare som inte håller sig till de nya energinivåerna skulle i stället få dryga böter.

Om förslaget blir verklighet återstår att se.

Miljö online2

Liknande artiklar