Flygbolag hoppas flyga eldrivet inom 10 år

Foto: Fuzz

Flygbolaget EasyJet vill flyga elflygplan inom ett årtionde. Bolaget ska tillsammans med det amerikanska företaget Wright Electric utveckla ett batteridrivet passagerarplan som ska kunna flyga rutter som är kortare än 2 timmar.

Det batteridrivna passagerarplanet ska kunna flyga 480 kilometer på en laddning, och därmed kunna trafikera flera stora europeiska rutter, som London-Paris. I nuläget finns en tvåsitsig prototyp av flygplanet, som planeras ha en kapacitet på 150 passagerare.

Om flygplanet faktiskt är möjligt att bygga beror dock på kommande framsteg inom batteriteknologi. Dagens batterier är för stora och tunga för att kunna driva ett passagerarplan, och planets design förutsätter att batterier kommer att fortsätta förbättras i samma takt som idag – vilket inte är givet. Det 25-tons batteri flygplanet skulle kräva ligger därmed fortfarande i framtiden.

Klimatpåverkan från flygresor ökar fortfarande globalt, och i Sverige riskerar utrikesflygets utsläpp att bli större än resten av landets totala rapporterade utsläpp redan år 2040.

Eldrivna flygplan skulle minska flygbolagens kostnader drastiskt, vilket driver på utvecklingen av dem. Vilken minskning av koldioxidutsläpp elflygplan skulle innebära beror däremot på produktionen av den el de laddas med – men med tanke på lovande trender inom exempelvis solenergi så är det inte omöjligt att vi snart kan flyga förnyelsebart.

Tills dess fortsätter de eldrivna tågen vara det bästa alternativet.

Miljö online2

Liknande artiklar