Havssköldpaddorna i världen ökar

Foto: U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region

Enligt en ny internationell studie ökar antalet havssköldpaddor i världshaven och återvänder till områden de länge varit borta från. Det är tack vare åtgärder inom naturvård som havssköldpaddorna har haft chansen att återhämta sig. 

Många arter är idag utrotningshotade till följd av människans sätt att leva. Överfiske, förstörda levnadsområden, miljögifter, nedskräpning och inte minst klimatförändringarna. Listan på vad som hotar den biologiska mångfalden är lång, men nu verkar det finns en liten ljusglimt i mörkret.

En stor internationell studie har kartlagt havssköldpaddorna i världshaven, en art som ser ut att öka i antal. Enligt studien verkar havssköldpaddorna ha kommit tillbaka till områden som de länge varit borta ifrån, något som Jonathan Järbel på Sveriges Radio skriver om.

Trots den positiva ökningen av antalet havssköldpaddor kvarstår många hot. Anledningen till att de har ökat i antal kan framförallt härledas till konkreta naturvårdsåtgärder i vissa områden. Man har bland annat stoppat överfiske och lyckats skydda de känsliga äggen.

Det finns tyvärr fortfarande många hotade sköldpaddsarter, men studien visar på hur värdefull och viktig naturvården är för att skydda sköldpaddorna, vilket skapar stora incitament för att fortsätta att utveckla arbetet.

Miljö online2

Liknande artiklar