Historisk satsning ska göra svenska städer hållbarare

Foto: CC0 Creative Commons

Det nya innovationsprogrammet är den största satsningen som någonsin gjorts inom hållbara städer. Med hjälp av 960 miljoner kronor hoppas regeringen att Sverige ska bli hållbarare och inspirera andra länder runt om i världen.

Satsningen har fått namnet Viable Cities och finansieras till största del av Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Fokus kommer att ligga på digitalisering som till exempel smarta prylar och infrastruktur eller internetbaserade lösningar. Programmet riktar sig till kommuner, företag, privatpersoner och andra aktörer som sitter på spännande idéer om hur städer kan göras hållbara och klimatsmarta.

Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation från Energimyndigheten kommenterade satsningen i ett pressmeddelande:

Idag står städerna för 70 procent av de globala utsläppen. Att bygga klimatsmarta och hållbara stadsdelar, och att förnya existerande städer är helt avgörande för att vi ska klara klimatmålen. Dessutom kan Sverige stärka sin position som föregångsland när det gäller hållbar stadsutveckling.

Planen är att de första projekten ska vara igång till sommaren 2018. Nu är det bara att börja fundera ut sina smartaste lösningar!

Miljö online2

Liknande artiklar