Klimatkliv minskar utsläppen!

Elbilar på laddning
Foto: Washington State House Republicans

Klimatklivet, en av regeringens satsningar för miljön, beräknas enligt Naturvårdsverket minska koldioxidutsläppen med  20 miljoner ton till 2020, vilket motsvarar drygt en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxidekvivalenter under ett år. 

Förra veckan lämnade Naturvårdsverket över en lägesbeskrivning till Naturvårdsverket gällande den stora satsningen Klimatklivet, som sedan 2015 gett stöd åt både små och stora lokala projekt som främjar miljön. Genom ansökningar till mer omfattande projekt som kommit in under senare tid räknar Naturvårdsverket med att utsläppen ska minska med 20 miljoner ton till 2020.

Vi ser en ökning av ansökningarna som ger goda resultat i form av minskade utsläpp. Det tyder på att det finns en vilja hos lokala aktörer att investera i ett fossilfritt samhälle, säger Müge Apaydin, handläggare på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverkets prognos gäller om alla de fyra miljarder som tillsatts omvandlas till åtgärder för klimatet. Än så länge har ungefär hälften av pengarna använts.

Miljö online2

Liknande artiklar