Nicaragua ansluter sig till Parisavtalet av solidaritet med sårbara länder

Foto: COP Paris (Public Domain)

När USA drog sig ur Parisavtalet i somras sällade de sig till den lilla trio som ännu inte skrivit under överenskommelsen. Nu har Nicaragua bekräftat att de vill ansluta sig till avtalet och därmed blir USA och Syrien de enda två länderna som står utanför den internationella uppgörelsen.

Att Nicaragua inte har skrivit under avtalet tidigare beror på att de inte ansåg målen vara tillräckligt ambitiösa för att ge ordentliga resultat. Anledningen till att de nu vill delta är för att visa solidaritet med de länder som redan drabbats av svåra katastrofer till följd av klimatförändringar.

Att Nicaragua ansluter sig till avtalet kommer inte ha en enorm effekt för det klimatarbete som redan pågår globalt, men det sänder ett viktigt budskap. Nyheten innebär även att Donald Trump och Bashar al-Assad snart utgör en exklusiv klubb för ledare som inte ämnar engagera sig i samarbetet. I Syrien pågår ett inbördeskrig sedan sex år tillbaka, och i USA är det ju trots allt en ”bad deal”.

Miljö online2

Liknande artiklar