Regeringen miljösatsar i höstens budgetförslag

Foto: Miljöpartiet de Gröna / Fredrik Hjerling (CC-by-SA 4.0)

Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt fram förslag i höstens budgetproposition för 2018 om att satsa 5 miljarder på klimat- och miljöinitiativ. Ett välkommet inslag i dagens samhälle där miljö- och klimatfrågorna blir allt viktigare. 

Under regeringens pressträff i måndags la Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet fram budgetpropositionen för 2018. Satsningar ska göras på klimat- och miljöarbete både i Sverige och internationellt. Det är den största svenska satsning som gjorts på en miljöbudget. 

Den stora ökningen av medel flyttar fram positionerna för hållbarhets-, klimat-, och miljöarbetet i svensk politik, säger Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén i ett meddelande på deras hemsida.

Satsningarna kommer, om propositionen går igenom, läggas på en rad olika initiativ, stora som små. Fokus ligger på omställningen från fossila energikällor till förnyelsebara, att minska utsläppen av växthusgaser och att värna den biologiska mångfalden.

Vår generation ska kunna lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta och där städerna ska vara levande och hälsosamma uppväxtmiljöer. Det återstår mycket för att lyckas med det – det har under alltför lång tid underinvesterats i hållbar utveckling, säger klimat- och biståndsminister Isabella Lövin.

Det här är det senaste i raden av regeringens uttalanden som handlar om deras satsningar på klimat- och miljöfrågor. Läs några av de tidigare här:

Miljö online2

Liknande artiklar