Så lobbar världens 250 största företag om klimatet

Foto: Massyparcer

Ett företags klimatpåverkan avgörs inte endast av dess direkta påverkan på klimatet utan även av hur de påverkar regeringar och klimatdebatten. 

Det sistnämnda har den brittiska organisationen Influence Map undersökt närmare. En rapport från dem visar att av världens 250 största privata företag så är 200 passiva i klimatdebatten och 50 är aktiva.

Av de 50 storföretagen som är aktiva lobbar 35 emot klimatåtgärder och bland dessa finns många företag inom fossilindustrin. Som exempel på företag som haft dålig påverkan på klimatpolitiken nämns Exxon Mobile som bland annat påverkade George W Bush att inte underteckna Kyoto-protokollet.

Av världens 250 största företag är det endast 15 som aktivt lobbar för en ambitiös klimatpolitik.
Influence map har rankat företagen utifrån vilken klimatpolitik de lobbar för. Nedan är de fem värsta och bästa. Samtliga på topp fem-listan över de värsta företagen är amerikanska företag inom fossilindustrin.

De fem värsta storföretagen 

  1.  Koch Industries
  2. Southern Company
  3.  Exxon Mobile
  4. Chevron.
  5.  Valero Energy

De fem mest aktiva storföretagen i att lobba för ambitiös klimatpolitik

  1. Apple
  2. Unilever (brittiskt-nederländskt företag som tillverkar av matvaror och hem- och personhygienartiklar)
  3. IKEA
  4. SSE (brittiskt energiföretag)
  5. Enel ( Italienskt el- och gasföretag), National Grid (brittiskt el- och gasföretag) och Iberdrola (spanskt elföretag).

Miljö online2

Liknande artiklar