Stödet till solceller möter motstånd – från solenergiföretagen

Foto: skeeze

Intresset för att installera solceller är stort. Men nu möter regeringens satsningar på motstånd från oväntat håll.

Regeringen har därför utökat investeringsstödet med 725 miljoner och föreslår att stödet höjs från 20 till 30 procent av investeringskostnaden.

Branschorganisationen Svensk solenergi skriver i en debattartikel i Uppsalas Nya Tidning att ett högre stöd till solenergin riskerar att vara negativt.

Anledningen menar de är att ett högre stöd för varje investering innebär att pengarna kommer att räcka till färre investeringar, vilket kan innebära att det ökade solcellstödet inte leder till att köerna förkortas.

Den andra risken med ett högre stöd är att kunder och investerare vänjer sig vid det och att det skulle kunna uppstå en marknadskrasch när stödet väl tas bort, vilket skett i flera europeiska länder.

Enligt Svensk solenergi behövs det fler certifierade solcellsinstallatörer om marknaden ska kunna växa ännu snabbare utan att det blir kvalitetsproblem.

Istället för ökat stöd föreslår Svensk solenergi att regeringen fortsätter förenkla reglerna och att Energimyndighetens förslag om ROT-avdrag för privatpersoner som installerar solceller införs.

Miljö online2

Liknande artiklar