75 procent av de flygande insekterna har försvunnit

Foto: makamuki0

En studie visar på en dramatisk minskning av flygande insekter i Tyskland har fått stor uppmärksamhet. Här är en sammanfattning av studien.

Genom att sätta upp insektsfällor på 96 platser i Tyskland mellan 1989 – 2016 har forskare undersökt hur mycket flygande insekter som det finns. Resultatet visar att den sammanlagda vikten av alla insekter som fångats har minskat med 75 procent. Forskarna kallar resultaten för alarmerande.

Att antalet insekter minskar är särskilt allvarligt med tanke på att 80 procent av de vilda växterna är beroende av insekter för pollinering och 60 procent av alla fåglar är beroende av insekter som mat.

Tidigare studier har visat att förekomsten av vissa typer av insekter, som fjärilar i gräsmarker och bin, minskar. Men ingen studie har tidigare visat så stor minskning på en stor grupp av insekter.

Orsaker och konsekvenser

Forskarna har inte undersökt om det allt intensivare jordbruket med bekämpningsmedel, plogning året runt och konstgödsel kan vara en orsak till minskningen. Men de skriver att det intensiva jordbruket kan vara en tänkbar förklaring.

De grundar antagandet på tidigare forskning som visar att det finns ett samband mellan minskade orörda fältkanter, nya sätt att skydda grödor och en minskning i biologisk mångfald av växter, insekter och fåglar. Enligt forskarna kan resultaten inte förklaras av förändringar i landskapet, och troligen inte heller av klimatförändringarna.

Forskarna avslutar studien med att skriva att det är brådskande att ta reda på orsakerna till denna stora minskning.

Miljö online2

Liknande artiklar