Allt fler får tillgång till el – och en tredjedel är förnybar

Foto: © Guy Erwood

En halv miljard fler människor har tillgång till el nu än år 2000, visar en ny rapport från Internationella Energirådet. Totalt saknar 1,1 miljarder människor nu tillgång till el, jämfört med 1,7 miljarder år 2000. Däremot är det fortfarande många som saknar tillgång till ren matlagningsteknik, vilket leder till förtida dödsfall.  

Utvecklingen hittills

Elfattigdomen minskar dessutom snabbare nu än tidigare. Sedan 2012 har över 100 miljoner per år fått tillgång till el, mellan 2000–2012 var ökningstakten 62 miljoner per år.

De allra flesta som fått tillgång till el har tyvärr fått det från fossila energikällor, men sedan 2012 har förnybar el stått för 34 procent av anslutningarna.

Snabbast går utvecklingen i Asien där andelen människor med tillgång till el har ökat från 67 procent år 2000 till 89 procent 2016. Däremot återstår mycket att göra i Afrika söder om Sahara, där endast 43 procent har tillgång till el.

2,8 miljarder människor saknar tillgång till ren matlagningsteknik, vilket är samma antal som år 2000. De tvingas istället elda med ved, annan biomassa, fotogen eller kol för att laga mat. Detta är allvarligt eftersom 2,8 miljoner människor, i första hand kvinnor och barn,  dör årligen i förtid på grund av luftföroreningar från matlagning.

Mer energi kan rädda liv utan att öka koldioxidutsläppen

Luftföroreningarna skulle minska och över två miljoner liv per år skulle räddas om alla hade tillgång till renare matlagningstekniker, som till exempel gasol, naturgas, biogas och el. Ett scenario där alla har tillgång till el och renare matlagningstekniker skulle inte ha en negativ påverkan på klimatet, förutsatt att den mesta av den nya elen kommer från förnybara källor.

Bland annat ökad gasolanvändning, vilket är en av teknikerna för renare matlagning, skulle visserligen öka de globala koldioxidutsläppen med 0,2 procent, men det skulle kompenseras av minskade utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas, från förbränning av biomassa.

Miljö online2

Liknande artiklar