Bara en fjärdedel av svenska lärosäten prioriterar hållbarhet

Foto: Anton Holmquist

Ny utredning visar på stora brister i hållbarhetsarbetet hos högskolor och universitet, trots att lagen kräver ett aktivt engagemang i frågorna.

Universitetskanslersämbetet UKÄ har på uppdrag av regeringen utvärderat svenska lärosätens arbete med hållbarhetsfrågor. Endast 12 av 47 högskolor och universitet bedöms ha ett godkänt hållbarhetsarbete. Resterande 35 lärosäten lever inte upp till kraven. Detta trots att högskolelagen från 2006 uttryckligen kräver att lärosätena ska främja hållbar utveckling.

Supermiljöbloggen har pratat med Håkan Rodhe som är universitetslektor vid Lunds Universitet, och en av de sakkunniga bakom utredningen. Han är bekymrad över att så lite hänt på det dryga decennium som gått sedan lagändringen.

Intressant att notera är hur viktig ledningen för lärosätena förefaller vara. Intresserad och kunnig rektor ger framsteg. Det är alltså viktigt att tillsätta styrelser och rektorer som tycker att hållbar utveckling är viktigt. Vissa klagar på att hållbar utveckling är luddigt som begrepp och svårt att arbeta med, men det är också främst lärosäten som inte gjort så mycket som säger så, säger Håkan Rodhe.

Miljö online2

Liknande artiklar