Delningsekonomins klimatvinster störst i transportsektorn

Foto: Laitr Keiows (CC BY 3.0)

Dela, låna, byta och hyra. Delningsekonomin vinner allt mer mark i de nordiska länderna. Enligt en ny rapport från Nordiska Ministerrådet kan köp av gemensamma prylar och tjänster minska koldioxidutsläppen markant – men endast om politiken banar väg.

Rapporten går igenom möjligheterna inom transporter, boende, prylar och tjänster, där transportsektorn kan ge den största potentiella utsläppsminskningen. Framförallt bildelningsinitiativ och bilpooler kan få stor betydelse för de nordiska länderna.

Ett bildelningskollektiv ersätter i medeltal 4-13 individuellt ägda bilar och reducerar oftast antalet kilometrar ett hushåll, som gått med i kollektivet, kör årligen. Bilar i ett bildelningskollektiv är ofta modernare med lägre utsläppshalter, och samtidigt bidrar det reducerade antalet bilar till minskningar i trängsel, buller och utsläpp i stadsmiljön, säger John Magne Skjelvik som varit med i framtagandet av rapporten.

Men ett av rapportens viktigaste fynd är att klimateffekten är kraftigt beroende av klimatpolitiska styrmedel, som trängsel- och bränsleskatt.

Det är därför viktigt att i respektive land att se över om det finns regleringar som dämpar introducerandet av delningsekonomiinitiativ och som eventuellt kunde avlägsnas eller uppdateras med mera effektiva styrmedel, säger Signe Krarup, ordförande för Miljö- och ekonomigruppen.

Miljö online2

Liknande artiklar